מסלולי ההפקה של DROP

    יוצרים את המפיקים והאומנים של מחר בתעשיית המוסיקה 

DRP3IN1 - התקדם בקצב ובתקציב שלך פירוט על הקורס

DRPM - קורס נגן / יוצר / זמר פירוט על הקורס