מסלולי ההפקה של DROP

    יוצרים את המפיקים והאומנים של מחר בתעשיית המוסיקה 

DRP3IN1 - התקדם בקצב ובתקציב שלך פירוט על הקורס

DRPM - קורס נגן / יוצר / זמר פירוט על הקורס

03-6773306

  • https://soundcloud.com/dropedmschool

©2018 by www.drop-edm.co.il. Proudly created B yRan Choen